Rok
2002
Autoři
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Obsah
Originalni ID: 855
Citace
Řezáč M. (2002a): Ekologie, rozšíření a karyologie druhů rodu Atypus (Araneae, Atypidae) v Čechách [Ecology, distribution and caryology of Atypus-species (Araneae, Atypidae) in Bohemia]. MSc. thesis, Charles University, Prague, 136 pp. (in Czech).