Rok
1993
Autoři
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Obsah
Originalni ID: 496
Citace
Růžička V. (1993a): Ekosystémy kamenitých sutí [Stony debris ecosystems]. Ochrana přírody48: 11–15 (in Czech, English summary).

Fotografie