Rok
2017
Autoři
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
prof. Mgr. Stano Pekár, Ph.D.
Citace
Bočánek O., Šedo O., Pekár S. & Zdráhal Z. (2017): Evaluation of sample preparation protocols for spider venom profiling by MALDI-TOF MS. Toxicon 133: 18–25. DOI: 10.1016/j.toxicon.2017.04.008.

Fotografie