Rok
2022
Obsah

Fylogeneze pavouků z čeledi běžníkovitých (Thomisidae) je problematické a dosud nevyřešené téma, jelikož daná čeleď pojímá velké množství druhů, které jsou si úzce podobné. Oficiálně uznané podčeledi, definované na základě morfologických synapomorfií, byly shledány jako parafyletické při použití molekulárních dat. Za použití dat zástupců 73 rodů jsem vykonala nejobsáhlejší molekulární fylogenetickou analýzu čeledi Thomisidae. Výsledná topologie je konzistentní s předešlými studiemi: monofylie čeledi byla potvrzena s Borboropactus sp. na bázi stromu, podčeledi se jeví jako parafyletické a Aphantochilinae tvoří samostatný klád se Strophiinae uvnitř kládu „Thomisus“. Myrmekofágie (lov mravenců) a araneofágie (lov pavouků) jsou běžné potravní specializace v čeledi Thomisidae. Data z experimentů akceptace kořisti (s dalšími 11 rody běžníků) a ze sbírky fotografií běžníků s kořistí pro celkem 44 rodů byla použita pro zjištění evoluce potravní specializace v čeledi Thomisidae. Analýza ancestrálních stavů ukázala, že myrmekofagie i araneofagie jsou ancestrálního původu, a tedy naznačuje, že společní předci běžníkovitých pavouků byli euryfágní predátoři, kteří do své potravy zahrnovali mravence. Stenofágní myrmekofágie se pravděpodobně vyvinula alespoň třikrát nezávisle na sobě během evoluce čeledi.

Citace
Šoltysová V. (2022): Evoluce potravní specializace u běžníkovitých pavouků (Araneae: Thomisidae) (Evolution of prey specialisation in thomisid spiders (Araneae: Thomisidae)). MSc. thesis, Masaryk University, Brno, 80 pp. (in English)

Fotografie