Rok
1997
Autoři
Mgr. Jaroslav Svatoň
Roman Prídavka
Obsah
Originalni ID: 629
Citace
Svatoň J. & Prídavka R. (1997): Fauna pavúkov (Araneae) NPR Kláštorské lúky v Turčianskej kotline [Spiders (Araneae) of the Kláštorskélúky meadows NNR in the Turčianska kotlina basin]. In Kadlečík J. (ed.), Zborník Turiec 1996. Zborník príspevkov zo seminára „30 rokov ochrany rieky Turiec“ a odborných príspevkov z povodia rieky Turiec [Proceedings of the conference on the protection of the Turiec river]. Ministry of the Environment of the Slovak Republic, Bratislava, pp. 131–143 (in Slovak, English summary).