Rok
2005
Autoři
Mgr. Jaroslav Svatoň
Obsah
Originalni ID: 923
Citace
Svatoň J. (2005a): História vzniku Arachnologickej sekcie Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV a jej význam pre rozvoj slovenskej a českej arachnológie [History of foundation of Arachnological Section of Slovak Entomological Society and its importance for development of Slovak and Czech arachnology]. Entomofauna carpathica 17: 72–73 (in Slovak, English summary).

Fotografie