Rok
2015
Autoři
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Citace
Schenková J. & Horsák M. (2015): Historie a současnost výzkumu bezobratlých živočichů na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně [History and current research of Invertebrates at the Department of Botany and Zoology of the Masaryk University in Brno]. Živa 63 (5): CVIII (in Czech).

Fotografie