Rok
2016
Autoři
RNDr. Antonín Kůrka
Obsah

V úterý 17. listopadu 2015 jsem odpoledne šel navštívit pana profesora Buchara do vinohradské nemocnice. Bohužel – přišel jsem pozdě. Pan profesor dopoledne zemřel. V jeho osobě ztrácí česká arachnologie vůdčí osobnost a nezpochybnitelnou autoritu, české vysoké školství pak vynikajícího a oblíbeného pedagoga. Význam dlouholetého člena redakční rady časopisu Živa prof. RNDr. Jana Buchara, DrSc., jako arachnologa a zoologa daleko přesahuje hranice České republiky.

Citace
Kůrka A. (2016): K nedožitým čtyřiaosmdesátinám profesora Jana Buchara [Remembering Professor Jan Buchar on his 84th birth anniversary]. Živa 64 (1): VII (in Czech).

Fotografie