Obsah
Originalni ID: 413
Citace
Nevoralová L. & Štropová J. (1997): Kartotéční listy. Sběry pavouků z CHKO Blaník (1995–1996) epigeon i bylinné patro [Card-index .Spider records from Blaník Protected Landscape Area (1995–1996), epigeion and herb stratum]. Charles University, Praha, 179 pp. (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2020