Rok
2017
Autoři
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Citace
Růžička V. (2017): Katalogy pavouků a evidence prvonálezů. Pavouk 42: 8-11 (in Czech).