Rok
2015
Autoři
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Stanislav Macík
Citace
Míková K., Jedličková H., Řezáč M. & Macík S. (2015): Kousnutí pavoukem v ČR i ve světě [Spider bite in Czechia and in the World]. Čes. Dermatovenerol. 5 (2): 107–112.