Rok
1990
Autoři
Milan Antuš
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Obsah
Originalni ID: 528
Citace
Růžička V. & Antuš M. (1990): Metodické náměty pro sběratele hmyzu a pavouků [Methodological tips for insect and spider collectors]. Zprávy Čs. spol. entom.26: 49–54 (in Czech).

Fotografie