Rok
2020
Obsah
Diplomová práce je zaměřena na využití lineární a nelineární regrese k odhadu parametrů souvisejících s vývinem pavouků a jejich následné využití v prediktivním modelu. V textu je popsán vývin ektotermních organizmů a pavouků. Informace o faktorech interferujících s vývinem byly uplatněny při navrhování laboratorního experimentu a sběru dat z předcházejících vědeckých studií. Průměrná velikost daného druhu v dospělosti a pozorovací teplota vyšly z marginálních lineárních modelů jako statisticky významně vlivné na počet ontogenetických stádií potřebných k dosažení dospělosti jedinců. Nelineárními modely byly odhadnuty parametry spodní teplotní práh vývinu a termální konstanta, a to pro tři skupiny ontogenetických stádií. Výsledky byly uplatněny v prediktivním modelu navrženém v prostředí R a nakonec zhodnoceny.
Citace
Ivan M. (2020): Model fenologie středoevropských druhů pavouků (Phenology Model of Central European Spiders). MSc. thesis, Masaryk University, Brno, 101 pp. (in Slovak, Czech and English abstract)

Fotografie