Rok
2020
Autoři
prof. Mgr. Stano Pekár, Ph.D.
Citace
Pekár S. & Brabec M. (2020): Moderní analýza biologických dat. 1. Zobecněné lineární modely v prostředí R. 2. přepracované vydání. (Modern Analysis of Biological Data. 1. Generalized Linear Models in R, 2nd overworked edition). Masaryk University Press, Brno, 265 pp.