Rok
2019
Citace
Michálek O. (2019): Násilné vniknutí – specializovaná lovecká strategie pavoukožravé skálovky (Forced entry – the specialized hunting strategy of the spider-eating ground spider). Živa 67 (3): 133–135 (in Czech, English summary).