Rok
2021
Autoři
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Pavel Saska
Obsah
Intenzifikace zemědělství s sebou přinesla závislost produkce na agrochemikáliích. Pesticidy pomáhají regulovat škůdce, ale zároveň negativně ovlivňují i řadu užitečných organismů. Čím intenzivněji je v zemědělství používáme, tím více zbavujeme agroekosystémy přirozených funkcí, včetně regulace škůdců jejich predátory. Abychom tento proces alespoň zpomalili, je nezbytné studovat dopady jednotlivých pesticidů na užitečné organismy a na základě získaných informací navrhnout způsoby ochrany proti škůdcům v souladu s principy integrované ochrany rostlin (IOR).
Citace
Řezáč M., Gloríková N. & Saska P. (2021): Nepříznivé dopady neonikotinoidů na predátory škůdců [Negative effects of neonicotinoids on predators of pests]. Rostlinolékař 32 (1): 19–21 (in Czech).

Fotografie