Rok
2014
Autoři
Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D.
Citace
Niedobová J. & Řezníčková P. (2014): Odchytové a odběrové metody bezobratlých [Trapping and Capture Methods of Invertebrates]. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 72 pp. (in Czech)