Rok
2017
Autoři
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Citace
Řezáč M. (2017): Pavouci a sekáči významného krajinného prvku Křídový výchoz Na vrchách v Praze-Běchovicích. Ms. Dep. in: Oddělení péče o zeleň, Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, 29 pp.