Rok
2003
Autoři
RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.
Obsah
V příspěvku jsou prezentovány výsledky inventarizačního průzkumu pavouků navrhovaného chráněného území Skalická Morávka v úseku od Raškovic po Nošovice, který byl uskutečněn v období od 25.VI. do 12.IX.2002.
Citace
Majkus Z. (2003c): Pavouci (Araneae) navrhovaného chráněného území Skalická Morávka (Podbeskydský bioregion) [Spiders (Araneae) of the proposed protected area Skalická Morávka River (Podbeskydský biogeographical region)]. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 13: 99–110 (in Czech, English summary).

Fotografie