Rok
1997
Autoři
doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Obsah
Originalni ID: 219
Citace
Hajer J., Růžička V. & Bartoš J. (1997): Pavouci suťového pole lokality Koštov (České středohoří, severní Čechy) [Spiders of a stony debrisfield locality Koštov (České Středohoří Mts., northern Bohemia)]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná19: 19–28 (in Czech, English summary).

Fotografie