Rok
2013
Autoři
Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D.
Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Citace
Niedobová J., Hula V., Fišáková A., Jahodová A. & Gallová P. (2013): Pavouci zimující na ovocných dřevinách (Overwintering spiders on fruit trees). Rostlinolékař 2 (2): 24–27.