Rok
2020
Autoři
Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D.
Obsah
Ovocné sady jsou agroekosystémy, které mají velký potenciál hostit v průběhu celého roku velké množství druhů členovců , užitečné bezobratlé nevyjímaje. To je dáno z velké části tím, že sady mají bohatou prostorovou uspořádanost, která bezobratlým živočichům nabízí velké množství různých ekologických nik. Pavouci jsou velmi důležitými predátory, kteří mají potenciál regulovat mnohé škůdce, proto jsou často objektem růz­ných výzkumných aktivit. Společenstva pavouků na stromech a v epigeonu byla již v minulosti zkoumána, a to zejména ve vegetační sezóně, ale informace o společenstvu pavouků , kteří zimují v listovém opad u sadů, jsou stále nedostatečné. Proto jsme zkoumali na počátku a na konci zimy množství jedinců i druhů na předem specifikované ploše, odkud jsme odebrali listový opad ve třech typech sadů: v třeš ňovém, hrušňo­vém a jabloňovém. Pro kázali jsme přítomnost 243 jedinců náležících do 21 druh ů vtřešňovém sadu, 113 jedinců náležících do 18 druhů v hrušňovém sadu a 202 jedinců náležících do 20 druhů v jabloňovém sadu. Z tohoto šetření vyplývá, že listí v sadech poskytuje význa mné zimoviště celé řadě druhů pavouků, kteří mohou časně zjara ihned likvidovat první škůdce, kteří do sadů migrují, a snižovat tak jejich populace.
Citace
Niedobová J., Skalský M., Ouředníčková J. & Kudláček T. (2020): Pavouci zimující v listovém opadu ovocných sadů [Spiders overwintering in leaf litter of fruit trees]. Rostlinolékař 2020 (2): 17–21 (in Czech, English abstract).

Fotografie