Rok
1990
Autoři
Mgr. Jaroslav Svatoň
RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.
Obsah
Originalni ID: 626
Citace
Svatoň J. & Majkus Z. (1990): Pavúky (Araneae) [Spiders]. In Rozložník M. & Karasová E. (eds), Slovenský kras. Chránená krajinná oblasť – biosférická rezervácia [The Slovak Karst – A Biosphere Reservation]. Osveta, Martin, pp. 148–154 (in Slovak).