Rok
1994
Autoři
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
prof. Mgr. Stano Pekár, Ph.D.
Obsah
Originalni ID: 431
Citace
Pekár S. (1994a): Populačná dynamika pavúkov na plochách ošetrovaných kvapalnými hnojivami, alebo pesticídmi [Spider population dynamics of agricultural land treated by liquid fertilizers, or pesticides]. In Mikulka J., Chodová D., Martinková Z. & Oliberius J. (eds), Sborník referátů z XIII. české a slovenské konference o ochraně rostlin. Proceedings of the XIIIth Czech and Slovak Plant Protection Conference. Research Institute for Crop Production, Praha, pp. 252–253 (in Slovak and English).