Rok
2014
Citace
Škopek Z. (2014): Porovnání jeskynní fauny pavoukovců z vybraných částí Balkánské a Alpsko-Karpatské oblasti. Comparison of Arachnids from caves in selected parts of Balcanic and Alpine-Carpathian regions. BSc. thesis, Charles University, Prague, 31 pp. (in Czech, English abstract).