Rok
2013
Citace
Procházka D. (2013): Porovnání synantropních druhů pavouků veřejně přístupných budov ve venkovské krajině. [Comparison of synanthropic spiders of public buildings at the countryside]. BSc. thesis, Mendel University, Brno, 65 pp. (in Czech).