Rok
2007
Autoři
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
prof. Mgr. Stano Pekár, Ph.D.
Obsah
Originalni ID: 746
Citace
Henriques S. & Pekár S. (2007): Predatory behaviour of ant-eating Nomisia spiders (Gnaphosidae, Araneae): preliminary results. In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 37.