Rok
1995
Autoři
Iva Šmelhausová
Druhy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) VU
Obsah
Originalni ID: 598
Citace
Šmelhausová I. (1995): Příspěvek k arachnofauně Mladoboleslavska se zvláštním přihlédnutím k místní populaci druhuAtypus piceus [Spiders of the Mladá Boleslav area with special respect to the local population ofAtypus piceus]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 78 pp. (in Czech).