Rok
1968
Autoři
doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.
Obsah
Originalni ID: 189
Citace
Hajer J. (1968): Příspěvek k problému ontogenese cribella a calamistra u některých cribellátních pavouků [A contribution to the ontogeny of the cribellum and calamistrum in some cribellate spiders]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 68 pp. (in Czech).