Rok
1993
Autoři
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
prof. Mgr. Stano Pekár, Ph.D.
Obsah
Originalni ID: 430
Citace
Pekár S. (1993): Príspevok k poznaniu arachnofauny Horného Ponitria [A contribution to the knowledge of the arachnofauna of the UpperNitra region]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 85 pp. (in Slovak).