Rok
1987
Autoři
Mgr. Jaroslav Svatoň
Obsah
Originalni ID: 617
Citace
Svatoň J. (1987a): Príspevok k poznaniu pavúkov (Araneae) Ipeľskej kotliny a priľahlej časti Krupinskej planiny [Contribution to the knowledge of spiders of the Ipeľ hollow (Ipeľská kotlina) and adjacent part of the Krupina plain (Krupinská planina)]. Stredné Slovensko6: 68–102 (in Slovak, English and German summary).