Rok
2019
Autoři
Mgr. Antonín Roušar
Citace
Roušar A. (2019): Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník). Pavouk 47: 7-9 (in Czech).