Rok
2011
Autoři
RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.
Obsah
Originalni ID: 987
Citace
Majkus Z. (2011a): RNDr. Antonín Kůrka – jubilant, arachnolog a cestovatel (nebo i – poslední faunistik v Čechách) [RNDr. Antonín Kůrka – a jubilant, arachnologist, and traveller (or also – the last faunistist in Bohemia)]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta Prír. vied, Universita Konštantína Filozofa v Nitre, pp. 9–10 (in Czech).