Rok
1997
Autoři
Jitka Štropová
Obsah
Originalni ID: 603
Citace
Štropová J. (1997): Rozbor arachnofauny CHKO Blaník se zvláštním zřetelem k epigeickému patru [An analysis of the arachnofauna of the Blaník Protected Landscape Area with special respect to the epigeion]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 145 pp. (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2020