Rok
2002
Autoři
Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D.
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Obsah
Originalni ID: 875
Citace
Řezáč M. & Kubcová L. (2002): Rozšíření pavouků (Araneae) čeledí Atypidae, Eresidae a Titanoecidae v České republice [Distribution of spider families Atypidae, Eresidae and Titanoecidae (Araneae) in the Czech Republic]. Klapalekiana 38: 37–61 (in Czech, English summary).

Fotografie