Rok
2015
Autoři
Mgr. Lenka Sentenská, Ph.D.
Obsah
Popularizační příspěvek o sexuálním kanibalismu samců Micaria sociabilis.
Citace
Sentenská L. (2015): Samci vracejí úder: sexuální kanibalismus naruby (Males strike back: Sexual cannibalism inside out). Živa 63 (5): 259–260 (in Czech, English summary).

Fotografie