Rok
2019
Autoři
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Druhy
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) VU
Obsah

Skákavky (Salticidae) patří díky svým dvěma velkým očím, pestrému zbarvení a schopnosti skákat na velké vzdálenosti k nejpopulárnějším pavoukům. Málokdo už ale ví, že jde o druhově vůbec nejdiverzifikovanější čeleď pavouků na světě – v současnoti známe 6 089 druhů, z toho v Evropě 345. Především v tropických a subtropických oblastech žijí skákavky věrně napodobující mravence. Několik takových druhů se ale vyskytuje i u nás.

Letošní pavouk roku – skákavka mravenčí (Myrmarachne formicaria) – obývá palearktickou oblast včetně Evropy a byl také zavlečen do USA. V České republice ho najdeme především v níže položených oblastech s teplejším klimatem. Kvůli vazbě na mizející typy mokřadů byla tato skákavka zařazena mezi ohrožené druhy.

Citace
Řezáč M. (2019): Skákavka mravenčí – evropský pavouk roku 2019 (Myrmarachne formicaria – European spider of the year 2019). Živa 67 (2): 82–83 (in Czech, English summary).

Fotografie