Rok
1986
Autoři
doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.
Obsah
Originalni ID: 197
Citace
Hajer J. (1986): Snovací ústrojí kribelátních pavouků, jeho stavba, postembryonální vývin a možnosti využití při studiu otázek fylogenetickýcha taxonomických [Spinning apparatus of cribellate spiders, its construction, postembryonic development and the possibilities of utilizing the results in the study of taxonomic and phylogenetic problems]. PhD thesis, Charles University, Praha, 143 pp. (I), 110 pp. (II) (in Czech).