Rok
2011
Autoři
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
prof. Mgr. Stano Pekár, Ph.D.
Obsah
Originalni ID: 1001
Citace
Pekár S., Mayntz D., Riberio T. & Herberstein M. E. (2011): Specialist ant-eating spiders selectively feed on different body parts to balance nutrient intake. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 175–176.