Rok
1987
Autoři
RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.
Obsah
Originalni ID: 337
Citace
Majkus Z. (1987a): Studium pavoučích společenstev vybraných ostravských hald [Spider communities of selected pit heaps in Ostrava]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 77–86 (in Czech).

Fotografie