Rok
1998
Autoři
Mgr. Jaroslav Svatoň
Obsah
Originalni ID: 620
Citace
Svatoň J. (1998): Súčasný stav poznania fauny pavúkov (Arachnida: Araneae) Krivánskej Fatry: review [Current knowledge of spider fauna (Arachnida: Araneae) in the Krivánska Fatra Mts.: review]. In Korňan M. (ed.), Proceedings of the seminar Výskum a ochrana Krivánskej Fatry [Proceedings of a seminar on research and protection of the Krivánska Fatra Mts.]. Malá Fatra National Park Administration, Varín, pp. 66–69 (in Slovak, English summary).

Fotografie