Rok
2000
Autoři
RNDr. Antonín Kůrka
Obsah
Originalni ID: 328
Citace
Kůrka A. (2000c): Sukcese arachnocenóz v povrchových vápencových lomech v Českém krasu (pavouci – Araneae) [The succession of the spider fauna in limestone quarries of the Bohemian Karst (spiders – Araneae)]. Český kras26: 22–27 (in Czech, English summary).

Fotografie