Rok
2019
Autoři
Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D.
Mgr. Radek Michalko, Ph.D.
Obsah
Herbicidy na bázi glyfosátů jsou světově nejprodávanější a nejspotřebovávanější agrochemikálie. Tyto herbicidy obsahují nejen účinnou látku glyfosát, ale i celou řadu přídatných látek (velmi často smáčedla) . Před samotnou aplikací se podle doporučení výrobců mohou herbicidní formulace míchat v tzv. tank-mixech s dalšími s máčedly, což zvyšuje účinnost aktivní látky glyfosátu. Toxikologické testy takovýchto "agrochemických
koktejlů" nejsou vyžadovány a máme jen málo informací o tom, jak by mohly působit na užitečné organismy. Proto byly v rámci této studie zkoumány účinky běžně prodávaného herbicidu Roundup klasik Pro ® s tank-rnixovými smáčedly (Wetcit® a Agro vital®), účinky samotného herbicidu a dále pak vliv samotných tank-mixových s máčedel na predační aktivitu s líďáků rodu Pardosa  Zjistili jsme , že formulace herbicidu s každým ze
smáčedel signifikantně snižuje predační aktivitu pavouků rodu Pardosa , stejně jako smáčedla , zatímco u samotné herbicidní formulace se vliv neprokázal.
Citace
Niedobová J., Skalský M., Ouředníčková J. & Michalko R. (2019): Synergický vliv herbicidu na bázi glyfosátů a tank-rnixových smáčedel na slíďky rodu Pardosa [Synergic effect of glyphosate herbicide and a tank-mix combinations on Pardosa wolf spiders]. Rostlinolékař 2019 (3): 24–26 (in Czech, English abstract).

Fotografie