Obsah

Výskyt štírů v Čechách bývá považován za senzaci. Základní, často publikovanou informaci je možné shrnout do věty: "Na Slapech žije populace štíra Euscorpius carpathicus a jde o nejseverněji žijící populaci štírů vůbec, která k nám byla zavlečena" (viz též Vesmír 78, 103, 1999/2). Bohužel však musím konstatovat, že dnes v zmíněné větě neplatí asi vůbec nic. Stíři na Slapech již téměř jistě nežijí, nešlo o nejsevernější místo výskytu, ba ani o štíra druhu E. carpathictus. Nové poznatky zpochybňují i možnost zavlečeni.

Citace
Kovařík F. (2002): The scorpion population in Bohemia. Vesmír 81(10): 596. (in Czech)

Fotografie