Rok
2019
Obsah
Lesy jsou významnou součástí planety Země, nejen pro lesní faunu, ale i pro nás lidi. Hrají podstatnou roli při zadržování vody v krajině a jsou nepostradatelným producentem kyslíku. Jsou místem výskytu velkého množství bezobratlých. Tato práce zkoumá dopad lidské činnosti v podobě sběru hrabanky na jejich život. V národním parku Podyjí jsme náhodně vybrali 45 ploch, které jsme rozdělili na tři skupiny. V první skupině se opad sbíral na jaře, ve druhé na podzim, třetí oblast byla kontrolní bez žádného sběru, opad byl odebírán šest let. Po šesti letech byla vzorkována půdní makrofauna pomocí tepelné extrakce půdních vzorků V porovnání s kontrolním managementem mělo hrabání opadu negativní dopad jak na diverzitu, tak početnost půdní makrofauny. Tento efekt byl výraznější na plochách hrabaných na jaře. Důvodem je zřejmě vyšší prosychání obnažené půdy během léta.
Citace
Gryc I. (2019): Vliv hrabání opadu na společenstva půdní fauny (Effect of litter raking on soil invertebrate communities). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, ix + 31 pp. (in Czech, English abstract)

Fotografie