Rok
2016
Citace
štempáková K. (2016): Vplyv prostredia a hospodárenia na prezimovanie pavúkov v ulitách suchozemských mäkkýšov (Effect of environment and management to overwintering of spiders in shells of terrestrial molluscs). MSc. thesis, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 70 pp. (in Slovak, English abstract).