Rok
2022
Citace
Zeman Š., Hrůzová L. & Sommer D. (2022): Vycházky za hmyzem s Českou společností entomologickou [Trips towards insects with the Czech entomological society]. Živa 70 (2): LX–LXI (in Czech).