Rok
1994
Autoři
Mgr. Jaroslav Svatoň
Obsah
Originalni ID: 180
Citace
Gajdoš P. & Svatoň J. (1994b): Výskum a ochrana pavúkov (Araneae) na Slovensku. Research and protection of spiders (Araneae) in Slovakia). In Baláž D. (ed.), Zborník referátov zo seminára Ochrana biodiverzity na Slovensku. Proceedings of the seminar Protection of Biodiversity. Bratislava, pp. 111–116 (in Slovak, English summary).