Rok
2014
Citace
Skopalová B. (2014): Využití rampových pastí (ramp traps) pro průzkum biodiverzity – review (Ramp traps in biodiversity investigations – review). BSc. theses, Mendel University, Brno, 45 pp. (in Czech, English abstract).