Rok
2015
Obsah
Příspěvek pojednává o studiu a osobnostech věnujících se bezobratlými na Ostravské univerzitě.
Citace
Dolný A. & Ďuriš Z. (2015): Výzkum bezobratlých na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity [Research on Invertebrates at the Department of Biology and Ecology of the Faculty of Science of the University of Ostrava]. Živa 63 (5): CXI (in Czech).

Fotografie